LA INDICACIÓ GEOGRÀFICA PROTEGIDA POMA DE GIRONA COMPRÈN QUATRE GRANS VARIETATS DE POMES CONREADES AL CONJUNT DE LES COMARQUES GIRONINES, ON LES CONDICIONS EDAFOCLIMÀTIQUES ESPECÍFIQUES DE LA ZONA ELS CONFEREIXEN UNES QUALITATS DIFERENCIALS.

Zona de producció: Comarques de la Selva, el Baix Empordà i l’Alt Empordà, el Gironès i el Pla de l’Estany.
Varietats: Pomes dels grups golden, red delicious, gala i granny smith.
Característiques:  Les pomes són de la categoria extra i primera i han estat conreades d’acord amb les normes de producció integrada per a pomes, amb mètodes que respecten la salut humana i el medi ambient, i es recullen quan l’estat de maduresa del fruit és l’adequat amb la màxima cura i rapidesa.
Comercialització: L’etiquetatge ha de dur el logotip propi de la IGP Poma de Girona i el símbol comunitari de la IGP.

Consell Regulador
Mas Badia, s/n
17134  La Tallada d’Empordà (Girona)
Tel:  972 78 08 16
Fax: 972 78 05 17
info@pomadegirona.cat
www.pomadegirona.cat

© Federació Catalana DOP-IGP