LA IGP VEDELLA DELS PIRINEUS CATALANS PROTEGEIX LA PRODUCCIÓ DE BESTIAR BOVÍ, PRINCIPALMENT LA RAÇA BRUNA, PER TAL D’ACONSEGUIR UNA CARN REPUTADA PER LA SEVA TENDRESA I QUALITAT DIFERENCIAL.

Races i àmbit de producció: Vedells i vedelles de la raça bruna dels Pirineus, així com els de la Charolais i la Limousine i els encreuaments entre ells, nascuts a les comarques pirinenques i prepirinenques.
Característiques de producció: Les vaques i els vedells es crien en règim extensiu o semiextensiu, on l’alimentació de base són les pastures. Les cries creixen a l’aire lliure i mamen de la mare un mínim de quatre mesos. Aquesta alimentació es complementa amb herba de pastura. Posteriorment, l’engreix es fa a les mateixes explotacions a base de farratges i productes nobles com cereals i lleguminoses.
Característiques de la carn:  El color de la carn va de rosat a vermell brillant, i el del greix, de blanc a crema. Presenta infiltracions de greix intramuscular. La maduració de set dies, com a mínim, aporta la tendresa i les característiques organolèptiques que la diferencien de la resta de carns del mercat.
Comercialització: L’etiquetatge ha de dur el logotip propi de la IGP Vedella dels Pirineus Catalans i el símbol comunitari de la IGP.

Consell Regulador
Partida Sant Esteve, 6
25700 LA SEU D'URGELL
Tel:  973  35 39 84
Fax: 973 35 42 30
igp@vedellapirineus.cat
www.vedellapirineus.cat

(en procés de reconeixement comunitari)

© Federació Catalana DOP-IGP